cz| První školní den


Ze svého prvního školního dne si toho moc nepamatuji. Asi jen to, že jsme dlouho hledali moji paní učitelku. Na památku mi zbyla jen jedna fotografie, ale zato výjimečná. Jsem na ni se svým dědečkem, a asi to je naše jediná společná fotografie. Vím jak cenná je pro mě a jak moc ji měl rád i můj dědeček.

Moc si cením příležitosti nafotit podobně výjimečné fotografie i pro své klienty. Dneska šlo do školy poprvé hodně prvňáčků, a já byla znovu mezi nimi. Jenže já jsem šla poprvé do školy ne jako žákyně, ale abych nafotila tento výjimečný den pro jednu rodinu.

Gratuluji všem k novému začátku. Pro mě byl dnešek ještě víc dojemný a krásný než vlastní 1. září v mé škole.